תקנון ותנאי שימוש לאתר "Anna Fly אנה פלאי " 

מטרת האתר – 

האתר " Anna Fly אנה פלאי " (להלן: "האתר" ) הוא אתר לשיווק ומכירה של סדנאות, שיעורים, חוגים, תוכניות הדרכה, מכירת מוצרים נלווים ליוגה אווירית, וסרטוני הדרכה 

בעל האתר רשאי להוסיף שירותים ו/או מוצרים מכל סוג ותחום, בגישה חופשית או בתשלום לפי שיקול דעתו.


הגדרות - 

המשתמש/ת ו/או הגולש/ת– כל אדם, או ישות משפטית אשר גולשים/מבקרים באתר .

הבעלים – 

אנה פלאי , ת.ז: 37085254

ערד נוף 3

טלפון – 0536233073


שכתובת הדואר האלקטרוני שלהם היא anechka0411@gmail.com

האתר – אתר שכתובת הדומיין שלו היא - : https://www.annafly.co.il/

התקנון – מסמך זה על כל הוראותיו וסעיפיו.


כללי - 

תקנון זה, כולל בין היתר תנאי שימוש, הוראות בדבר שמירה על פרטיות, תקנון מכירות, הוראות בנושא שמירה על קניין רוחני. אנא קרא/י בעיון את כל תנאי השימוש. אם אינך מסכים לאחת ו/או יותר מהוראות התקנון, עליך להימנע מכל שימוש באתר.

המשתמש/ת מסכים, בעצם פעולת הכניסה והגלישה באתר, לכל הוראות התקנון.

המשתמש/ת מצהיר כי הוא מעל גיל 18, ואם הוא מתחת לגיל 18 אזי מצהיר כי הגלישה באתר ו/או רכישת מוצרים ו/או שירותים באתר נעשים בהסכמת האחראי עליו כנדרש בדין.

השאלון מנוסח בלשון זכר, אולם מכוון לשני המינים.

מובהר ומודגש כי תקנון זה על מלוא הוראותיו, יחייב גם משתמש אשר רכש מוצר ו/או שירות עבור צד ג'.

תנאי התקנון חלים ומחייבים על אדם אשר עושה שימוש באתר, צופה בו, ו/או מבצע בו כל פעולה אחרת, בכל מכשיר ובכל מדיה שהיא, וללא הגבלת מקום גיאוגרפי. 

במקרה של סתירה בין הוראות התקנון לבין הוראות הסכמים אחרים ו/או הוראות פרסומים אחרים המתייחסות לאתר, יגברו תנאי התקנון.פרטיות – 

בעל האתר מכבד את פרטיות הגולשים ופועל לפי כל דין. לקריאת מדיניות הפרטיות המלאה יש להיכנס לקישור "מדינות פרטיות" בעמוד הבית של האתר.

מבלי לגרוע מהאמור במדיניות הפרטיות, בעל האתר מקבל בהסכמת הגולשים פרטי יצירת קשר – שם ו/או כתובת דואר אלקטרוני ו/או מספר טלפון - ממשתמשים אשר מסרו בהסכמה את פרטיהם, וזאת על מנת לצרפם לרשימת תפוצה, לשלוח סקירות ומידע אודות אירועים, או לשלוח מידע שיווקי או פרסומי אשר עשוי לעניין את משתמשים אלו. אם אינכם מעוניינים  להיכלל ברשימה, או אם פרטי הקשר שלכם נכנסו בשוגג לרשימת התפוצה יש לשלוח הודעת הסרה (הודעת סירוב) לכתובת דוא"ל anechka0411@gmail.com  או ללחוץ על הקישור "הסר" בתחתית המייל/ניוזלטר שנשלח.

לצורך רישום לאתר והשלמת רכישה, בעל האתר רשאי לבקש מהמשתמשים למסור פרטים אישיים כגון שם, טלפון, כתובת דוא"ל וכיוב'.

מובהר בזאת כי על המשתמש לא חלה חובה שבדין למסור את המידע, והמסירה נעשית בהסכמתו ומרצונו החופשי.


קניין רוחני -

הקניין הרוחני באתר – לרבות אך לא רק - סימני מסחר, זכויות יוצרים, מדגמים ו/או עיצובים, לוגואים, מאגרי מידע, שם הדומיין, טקסטים, תמונות, דימויים, סודות מסחריים, מידע עסקי ו/או כל נכס/קניין רוחני אחר, שייכים לבעל האתר, או לצד ג' אשר הרשה את שימושם או הצגתם באתר וזאת אלא אם צוין אחרת. אם הנך מזהה הפרה, אנא פנה אלינו בכתובת דוא"ל anechka0411@gmail.com ובעל האתר יברר ויסדיר את העניין תוך זמן סביר מקבלת הפניה.

אין למשתמש באתר אישור או רשות לעשות שימוש בקניין הרוחני באתר,  אלא אם כן קיבל לכך אישור בכתב מבעל האתר.

המשתמש מתחייב שלא לצלם ו\או לצלם מסך ו\או להעתיק ו\או להפיץ חומרי הקורס ו/או סדנה וזאת ללא אישור בכתב מבעל האתר.

אין לעשות שימוש בשם האתר ו/או בשם הדומיין, או בתוכנו בכל דרך אשר יכולה להטעות, לפגוע במוניטין, ליצור גניבת עין ו/או הטעיה, או בכל דרך אחרת אשר יכולה לגרום לנזק ממוני או אחר לבעל האתר ו/או לצד ג'.

ייתכן ובאתר יהיו קישורים (hyperlinks) אשר מפנים לאתרים חיצוניים (להלן 'אתרים חיצוניים') שאינם בבעלות בעל האתר ואינם בשליטתו. הקניין הרוחני באתרים חיצוניים הינו בבעלות צד ג' ואין לבעל האתר כל זכות בהם. אין בעצם הטמעת הקישורים באתר כדי להרשות, או לאשר כל פעולה שהיא ביחס לנכסי קניין רוחני באתרים החיצוניים. אם מצאת את האתרים אליהם מפנים הקישורים כפוגעניים או ככאלה אשר מפרים את הדין אנא ידע את בעל האתר בהקדם בכתובת anechka0411@gmail.com והוא יפעל לבירור התלונה וטיפול בה.

בנוסף, באתר עשויות להופיע פרסומות שמקורן בחברות ו/או עסקים שאינם בבעלות ו/או באחריות בעל האתר. אין לבעל האתר כל אחריות בנוגע לתוכן פרסומות אלו. אם נתקלתם בפרסומת פוגענית ו/או פרסומת אשר מפרה את החוק אנא פנו אל בעל האתר בכתובת anechka0411@gmail.com בבקשה להסרת הפרסומת.


תקנון רכישת קורסים ו/או סדנאות ו/או תוכן אחר באתר – דיגיטלי בלבד

כללי - 

רכישת מוצרים דיגיטליים (לרבות קורסים, סדנאות, הכשרות, הדרכות וכיוב') דרך האתר כפופה לאמור בסעיפי התקנון.

המחירים באתר כוללים מע"מ.

בעל האתר רשאי לעדכן את מחירי המוצרים ו/או השירותים מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת. המחירים המעודכנים יופיעו באתר.

הרוכש מצהיר כי הוא רוכש את שירותי האתר לצורך אישי ולא מסחרי. מכירה חוזרת של השירותים ו/או שיווקם אסורה. כמו כן אסור כל שימוש מסחרי ו/או שיווקי אחר במוצרים, וזאת אלא אם התקבל לכך אישור מבעל האתר. 

פניות לבעל האתר בנושאים שונים, שירות לקוחות, שאלות ובירורים יתאפשרו באמצעות פניה לכתובת המייל anechka0411@gmail.com בשעות הפעילות.


הרשמה וקבלת גישה למוצרים הדיגיטליים:

הרכישה באתר מתבצעת באמצעות כרטיסי אשראי , העסקה כפופה לאישור חברות האשראי. בעל האתר רשאי לשנות, להוסיף או לגרוע דרכי ו/או אמצעי תשלום וזאת מכל סיבה שהיא וללא הודעה מראש.

המשתמש מצהיר כי הוא הבעלים של אמצעי התשלום, או שקיבל אישור להשתמש בכרטיס או באמצעי התשלום מבעליו. המשתמש מתחייב להזין פרטים עדכניים ומדויקים.

המשתמש יסמן את המוצרים הדיגיטליים שברצונו לרכוש ויוסיף אותם לסל הרכישה. המשתמש יזין פרטים מזהים, פרטי יצירת קשר ופרטי אשראי. המשתמש יאשר את נכונות הפרטים ויאשר כי קרא את תקנון הרכישה. אישור העסקה יתבצע לאחר קבלת האישור מחברת האשראי.

מובהר בזאת כי פרטי האשראי של הרוכש אינם נשמרים אצל בעל האתר. פרטי כרטיס האשראי יעובדו ו/או יישמרו על ידי חברת הסליקה בלבד. 

לאחר רכישת מוצרים דיגיטליים המשתמש יקבל גישה מקוונת לשימוש וצפייה במוצרים הדיגיטליים ו/או קישור להורדת קובץ לשימוש אישי. 

המוצרים הדיגיטליים יהיו זמינים לרוכשים ללא מגבלת זמן.  יחד עם זאת, בעל האתר שומר  את הזכות לסגור את פעילות האתר, וזאת בהתראה מראש של 30 ימים. במקרה כזה לא תהיה למשתמש ו/או רוכש כל טענה כלפי בעל האתר והוא לא יהיה זכאי לכל החזר כספי ו/או השבה מכל סוג שהוא בשל הפסקת פעילות האתר.החזרים וביטולים – מוצרים דיגיטליים– 

על ביטול עסקה דרך האתר יחולו הוראות הדין, וככל שיש סתירה בין האמור בתקנון לבין הדין החל הרי שהוראות הדין יגברו.

ביטול עסקה – לפי חוק הגנת הצרכן, אין זכות לביטול עסקה על "מידע", לפי הגדרתו בחוק המחשבים התשנ"ה-1995, ועל טובין אשר ניתנים להקלטה לשעתוק או לשכפול. מובהר כי ככל והרוכש קיבל גישה ו/או השתמש ו/או צפה בחלק ו/או בכל התכנים הדיגיטליים, הרי שלא יהיה זכאי להחזר כספי עבור התכנים אותם צרך.

ככל והרוכש לא קיבל גישה לתכנים ולא צרך אותם.  הרוכש רשאי לבטל את הרשמתו, ולקבל החזר עבור התשלום, בניכוי 5% או 100 ₪, הנמוך מביניהם, בתוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם.

יחד עם האמור לעיל, רוכש רשאי להפנות בקשה לביטול עסקה, בנסיבות מיוחדות, עליו להפנות את הבקשה לבעל האתר, באמצעות דרכי יצירת הקשר המפורטות בתקנון זה, והוא ישקול אותן בהתאם לנסיבות העניין.

הודעה בדבר ביטול עסקה יש לשלוח לבעל האתר באחת מהדרכים הבאות:

דואר אלקטרוני - anechka0411@gmail.com

בטלפון 0536233073

ערד נוף 3


תקנון רכישת מוצרים ושירותים מהאתר – מוצרים פיסיים

כללי - 

רכישת מוצרים דרך האתר כפופה לאמור בסעיפי התקנון.

בעל האתר רשאי לעדכן את מחירי המוצרים ו/או עלויות השילוח מעת לעת, וכן להפוך שירותים חינמיים לשירותים בתשלום. בעל האתר יפרסם הודעות בדבר שינויים מהותיים זמן סביר לפני ביצוע העדכון. המחירים המעודכנים יופיעו באתר.

ידוע לרוכש כי מספר המוצרים מוגבל לאלו שבמלאי. בעל האתר אינו מתחייב כי בכל עת יהיו מוצרים זמינים למשלוח. בעל האתר רשאי להודיע על הפסקה במכירות בכל עת וללא צורך בהודעה מוקדמת.

במקרה בו מוצר אינו במלאי, הרוכש יקבל על כך הודעה, ויהיה זכאי לקבל חזרה את מלוא התמורה ששולמה. 

ידוע למשתמש כי לנוכח היקף פעילות האתר, עלולה ליפול טעות סופר במחיר המוצר או בתיאורו. במקרים בהם בעל האתר יראה כי אי ההתאמה נובעת מתום לב, ישא הרוכש במחיר המלא של המוצר.

פרסום המוצר באתר אינו מהווה הצעה. ביצוע הזמנה על ידי הלקוח מהווה הצעה לרכישה, ובעל האתר רשאי לקבל את ההצעה ו/או לדחות אותה לפי שיקול דעתו.

הרוכש מצהיר כי הוא רוכש את מוצרי האתר לצורך אישי ולא מסחרי. מכירה חוזרת של המוצרים ו/או שיווקם אסורה. כמו כן אסור כל שימוש מסחרי ו/או שיווקי אחר במוצרים, וזאת אלא אם התקבל לכך אישור מבעל האתר. 

המחירים באתר כוללים מע"מ.


תהליך הרכישה – 

הרכישה באתר מתבצעת באמצעות כרטיסי אשראי , העסקה כפופה לאישור חברות האשראי. בעל האתר רשאי לשנות, להוסיף או לגרוע דרכי ו/או אמצעי תשלום וזאת מכל סיבה שהיא וללא הודעה מראש.

הרוכש מצהיר כי הוא הבעלים של אמצעי התשלום, או שקיבל אישור להשתמש בכרטיס או באמצעי התשלום מבעליו.

אופן הרכישה:

הרוכש יסמן ויבחר את המוצרים שברצונו לרכוש. הרוכש יזין פרטים מזהים, פרטי יצירת קשר ופרטי אשראי. הרוכש יאשר את נכונות הפרטים ויאשר כי קרא את תקנון האתר. אישור העסקה יתבצע לאחר קבלת האישור מחברת האשראי.

הרוכש יסמן האם מעוניין במשלוח המוצר או באיסוף עצמי.

הרוכש מתחייב להזין פרטים מלאים, מדויקים ועדכניים.

מובהר בזאת כי פרטי האשראי של הרוכש אינם נשמרים אצל בעל האתר. פרטי כרטיס האשראי יעובדו ו/או יישמרו על ידי חברת הסליקה בלבד. 

אספקה והובלה-

עלות האספקה 60 ש"ח. (ככל ויש סתירה בין האמור בתקנון לבין התעריף שרשום באתר, התעריף באתר הוא הקובע) 

המוצרים אשר הוזמנו על ידי הרוכש יסופקו לרוכש תוך 3 ימי עסקים ממועד ההזמנה.

המשלוח יסופק לכתובת אשר תוזן במערכת ההזמנות באתר. אם לא יהיה מענה בבית הרוכש, המשלוח יושאר ליד דלת הכניסה לבית והאחריות למוצרים ולטיבם תהיה על הרוכש.

הלקוח אחראי להזנת כתובת מדויקת כנדרש.

ימי שירות המשלוחים הם ימים א'-ה'. 

אי מסירה בשל סיבה הקשורה לטעות ו/או אי -דיוק בכתובת המען לא תבוא במניין הימים למסירת המשלוח.

איסוף עצמי אפשרי – מערד נוף 3 – יש לפנות לבעל האתר לתיאום איסוף עצמי.


החזרים וביטולים (מוצרים פיסיים) – 

על ביטול עסקה דרך האתר יחולו הוראות הדין.

ביטול עסקה – הרוכש זכאי לבטל עסקה בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת פרטי העסקה, לפי המאוחר מבניהם.  הוראות הסעיף לא יחולו על מוצר שזכות הביטול לא חלה לגביו לפי הוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות מכוחו. מובהר כי יש להחזיר את המוצר במצב בו התקבל אצל הרוכש, ארוז , ואין לעשות בו כל שימוש.

על רוכש שהוא אדם בעל מוגבלות, אזרח וותיק או עולה חדש, יחולו הוראות 14ג1 לחוק הגנת הצרכן, והוא יוכל לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית ההסכם, מיום מסירת הנכס או מיום קבלת הפרטים שנקבעו בתקנות לפי סעיף 14(ד), לפי העניין, לפי המאוחר מביניהם, וזאת אם לא נעשה שימוש במוצר ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה עסקה בין בעל העסק לצרכן. המוצר יוחזר במצבו כפי שנמסר לרוכש, וארוז.

למרות האמור לעיל, רוכש רשאי לבטל סדנה, ולקבל חזרה את המקדמה ששלומה לו, או לקבוע לה מועד חדש, בהתקיים אחד התנאים:

שינוי במצב בריאותי לא מאפשר להשתתף בסדנה;

אירוע בטחוני אינו מאפשר לרוכש להשתתף בסדנה;

חלילה מצב של אבל במשפחה;

תנאי מזג האוויר אינם מאפשרים השתתפותו בסדנה;

במקרה של ביטול מוצר שאינו פגום, הרוכש ישא בעלויות שילוח והחזרת המוצר למחסני בעל העסק.

מוצרים פגומים – המוצרים נשלחים לרוכש כאשר הם במצב שלם ותקין. אם הרוכש קיבל מסיבה כלשהיא מוצר פגום, עליו לתעד זאת ולהודיע לבעל האתר בהקדם. לאחר שהוכיח הרוכש כי המוצר פגום, בעל האתר יספק מוצר חלופי חדש, בהקדם.  

בעל האתר רשאי לגבות דמי ביטול עסקה לפי כל דין – בשיעור 5% משווי הרכישה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם. במקרה של ביטול עסקה בשל פגם או אי התאמה במוצר, לא יגבו מהלקוח דמי המשלוח ולא יגבו דמי ביטול.

בעל האתר רשאי לחייב את הצרכן בדמי סליקה שנגבו ממנו מחברת האשראי על העסקה שבוטלה.

ככל שנתקלת בבעיה או בשאלה בנושא ביטולים ו/או החזרים אנא צור עמנו קשר באופן פרטי, ונעשה כמיטב יכולתנו לטפל בעניין.

תקנון מכירות סדנאות – שיעורים - פרונטליים – 

כללי - 

רכישת שירותים דרך אתר זה כפופה לאמור בכל סעיפי התקנון.

בעלת האתר רשאית לעדכן את מחירי השירותים מעת לעת, וכן להפוך שירותים חינמיים לשירותים בתשלום. בעלת האתר תפרסם הודעות בדבר שינויים מהותיים זמן סביר לפני ביצוע העדכון. המחירים המעודכנים יופיעו באתר.

המחירים באתר כוללים מע"מ.

הרוכש מתחייב להזין פרטים מלאים, מדויקים ועדכניים בלבד.


תהליך הרכישה – 

רכישה ישירה באתר - הרכישה באתר מתבצעת באמצעות כרטיסי אשראי, ובכפוף לאישור חברות האשראי. בעלת האתר רשאית לשנות, להוסיף או לגרוע דרכי ו/או אמצעי תשלום וזאת מכל סיבה שהיא וללא הודעה מראש.

הרוכש יזין פרטים מזהים, עדכניים ומדויקים, לרבות פרטי יצירת קשר ופרטי אשראי. הרוכש יאשר את נכונות הפרטים ויאשר כי קרא את תקנון האתר. אישור העסקה יתבצע לאחר קבלת האישור מחברת האשראי.

הרוכש מצהיר כי הוא הבעלים של אמצעי התשלום, או שקיבל אישור להשתמש בכרטיס או באמצעי התשלום מבעליו.


החזרים וביטולים (סדנאות ושיעורים פרונטליים) – 

הרוכש רשאי לבטל את העסקה בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, או מיום קבלת מסמך העסקה, לפי המאוחר – אם מדובר בשירות מתמשך – ניתן לבטל בין אם החל השירות ובין אם לא. במקרה של שירות ייעוץ חד פעמי, יש לבטל לפחות שני ימי עסקים לפני מועד מתן השירות.

ללקוחות שהם אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, יש תנאי ביטול שונים, להרחבה אנא פנו אלינו באמצעות דרכי יצירת הקשר.

יחד עם זאת, אנו קשובים לפניותיכם, אם בכל זאת אתם מעוניינים לבטל את העסקה, אנא פנו אלינו באחד מדרכי הקשר אשר מפורטים בסוף מסמך זה, ואנו נשקול את בקשתכם.


שירות לקוחות – 

בכל פניה, בירור תלונה או שאלה, לקוחות האתר מוזמנים לפנות לשירות הלקוחות של האתר באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני - anechka0411@gmail.com וזאת בשעות הפעילות בימים א'-ה'  .


זמינות האתר -

בעל האתר עושה כמיטב יכולתו כדי שהאתר יפעל באופן תקין ויהיה זמין לגלישה רציפה. יחד עם זאת, אין התחייבות מצד בעל האתר כי האתר יפעל בכל עת. יתכנו שיבושים בזמינות/ צפייה / גלישה באתר אשר עשויים לנבוע מעדכוני אתר ו/או עבודות תשתית, ו/או תקלות במחשב האישי של המשתמש, ספק האינטרנט שלו, שרת חיצוני, או בתשתית הגלישה שלו. כמו כן יתכנו תקלות הנובעות משירות האחסון של האתר, פריצה או גורמים אחרים. בעל האתר ישתדל להודיע מראש על הפרעות מתוכננות בגלישה אולם אינו מחויב לכך. בעל האתר שומר את הזכות להפסיק או לשנות את פעילות האתר וזאת ללא הודעה מוקדמת.

בסעיף זה "אתר" – לרבות השירותים ו/או המוצרים הדיגיטליים אשר משווקים באתר.


הוראות שחרור מאחריות – 


האתר מאוחסן בשרת מאובטח על ידי חברה חיצונית. בעל האתר אינו אחראי לנזק אשר עלול להגרם כתוצאה מפריצה חיצונית לאתר ו/או בשל אירוע אבטחת מידע – בין היתר – הפצת/מכירת מידע כתוצאה מפריצה לאתר, שיבוש במידע, פגיעה בזכויות יוצרים או קניין רוחני אחר, או כל נזק אחר שיגרם כתוצאה מחבלה באתר ובתכניו.

בעל האתר אינו אחראי לתוכן מודעות חיצוניות (תמונות/קישורים) אשר עשויות להופיע /להיטמע באתר או לתוכן/מידע אשר מופיע באתרים אליהם הקישורים מובילים. בעל האתר אינו מפקח או בודק את כל התוכן באתרים אליהם מפנים הקישורים.

אם נתקלת במודעה/קישור פוגעני ו/או תמונה פוגענית  ו/או כזה אשר מפנה לאתר בעל תוכן פוגעני אנא הודע/י לבעל האתר בכתובת דואר אלקטרוני anechka0411@gmail.com שיפעל להסדיר את העניין בהקדם האפשרי.

תכני האתר הינם על דעת בעל האתר בלבד ולמטרות שתוארו לעיל. בנוסף, ייתכן ויהיו שגיאות ו/או אי-דיוקים ו/או מצב שבו תוכן בתכני האתר לא יהיה עדכני. בעל האתר לא ישא באחריות בגין כל נזק שנגרם למשתמש בשל הסתמכות על האמור בתכני האתר ולא יחוב כלפי המשתמש בגין הסתמכות כזו. 

מובהר בזאת כי מערכת הסליקה שבאמצעותה מתבצעות הרכישות הינה חיצונית לאתר ולבעל האתר לא תהיה אחריות לנזק ממוני או אחר שעשוי להיגרם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של מערכת הסליקה.

תכני האתר אינם באים במקום ייעוץ נפשי ו/או ייעוץ רפואי ו/או כל ייעוץ מקצועי אחר, ואין לראותם ככאלה ו/או כתחליף אליהם. תכני האתר נועדו להעשרה, להתפתחות אישית ולסקירה, ובכל מקרה אינם גוברים על כל הנחיה רפואית ו/או הנחיה של גורם מקצועי מוסמך. ככל שמשתמש חש מצוקה אישית ו/או בעיה רפואית ו/או נפשית, בעל האתר ממליץ לפנות לגורם מוסמך, לפי העניין.

בעל האתר מצהיר כי אינו בעל הסמכה רפואית.

תכני האתר הינם על דעת בעל האתר בלבד ולמטרות שתוארו לעיל. בנוסף, ייתכן ויהיו שגיאות ו/או אי-דיוקים ו/או מצב שבו תוכן בתכני האתר לא יהיה עדכני. בעל האתר לא ישא באחריות בגין כל נזק שנגרם למשתמש בשל הסתמכות על האמור בתכני האתר ולא יחוב כלפי המשתמש בגין הסתמכות כזו. 

ככל שמשתמש באתר מסתמך על האמור בו, הוא עושה זאת מבחירתו ועל אחריותו הבלעדית ולאחר שנאמר לו כי עליו להתייעץ עם אנשי מקצוע ויועצים רלוונטיים לתחום. משתמש אשר הסתמך על תכני האתר, מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי בעל האתר, והוא יהיה פטור מכל פיצוי ו/או חיוב ו/או שיפוי ביחס לנזקים שנגרמו למשתמש.

כוח עליון- במקרה שבעל האתר לא יוכל לבצע אחת ו/או יותר מהתחייבויותיו כלפי המשתמש, בשל כוח עליון, מועד ביצוע ההתחייבות יידחה למועד אחר, שייקבע על ידי הצדדים. כוח עליון בהסכם זה הינו- אירוע בטחוני, שביתה, נזקי טבע, מגפות ומחלות כדוגמת הקורונה, ו/או אילוצים עקב מצב בריאותי. ככל ששירותיו של בעל האתר לא יוכלו להידחות למועד חלופי, לא ייחשב הדבר כהפרה, והמשתמש לא יהיה רשאי לטעון כל טענה ו/או לבוא בכל דרישה כלשהי כלפי בעל האתר.

הגבלת אחריות מצד בעל האתר – בכל מקרה שבו ייקבע על ידי גורם מוסמך לפי דין כי בעל האתר חייב בפיצוי, מוסכם בזאת כי חבותו של בעל האתר, כלפי המשתמש ו/או כלפי כל צד ג', תוגבל לסכום בסך 5,000 ₪ לכל היותר. למען הסר ספק מובהר כי חבותו של בעל האתר מוגבלת לנזקים ישירים בלבד, והיא לא תחול על נזקים עקיפים כגון אבדן רווח, פגיעה במוניטין, אבדן לקוחות וכיוב'.

היה וסמכויות שיפוט כלשהן אינן מאפשרות החרגות או הגבלות כאמור לעיל, ההחרגות וההגבלות הנזכרות לעיל לא תחולנה במלואן, אלא רק במידה המקסימאלית המותרת על פי הדין החל.


איסור פגיעה באתר -

אין לבצע כל פעולה באופן ישיר או על ידי צד ג', אשר עשויה לפגוע באתר, בזמינות הגלישה שבו, או בתוכן המוצג בו, או לשבש את פעולתו. אין לעשות שימוש בקוד תוכנה או כל פעולה אלקטרונית/דיגיטלית  ו/או אוטומטית אחרת לרבות - וירוס ו/או 'תולעת' ו/או 'בוט' למטרת פגיעה כאמור באתר.

אין לבצע כל פעולה אשר עשויה לשבש את פעולתם התקינה של מחשבי ושרתי בעל האתר.

אין לבצע כל פעולה אשר עשויה למחוק ו/או לשבש ו/או לגרום לשינוי במידע של בעל האתר.

אין לחדור לחומרי מחשב ו/או מידע אשר שייכים לבעל האתר.

למשתמש ו/או לצד ג' אסור לבצע כל פעולה אשר נועדה לעשות שימוש באתר ו/או בתכניו למטרה מסחרית ו/או כל מטרה אחרת. בסעיף זה 'תכני האתר' – תכני טקסט, תמונות, עיצובים, גרפיקות, קטעי וידאו ו/או סאונד ו/או פרטים אישיים של המשתמשים, מידע סטטיסטי אודות פעילות המשתמשים, קוד תוכנה.

מבלי לגרוע מהאמור בשאר סעיפי התקנון, למשתמש ו/או לצד ג' אסור לבצע כל פעולה אשר נועדה לעשות שימוש בתכני האתר למטרה מסחרית /או למטרת לימוד מכונה ו/או כל מטרה אחרת. בסעיף זה 'תכני האתר' – תכני טקסט, תמונות, עיצובים, גרפיקות, קטעי וידאו ו/או סאונד ו/או פרטים אישיים של המשתמשים, מידע סטטיסטי אודות פעילות המשתמשים, קוד תוכנה.

אחריות המשתמש -

המשתמש והוא בלבד אחראי לכל נזק שיגרם כתוצאה מהפרת הוראות התקנון, והוא ישפה את בעל האתר בגין כל נזק כלכלי או אחר, שיגרם כתוצאה מהפרת הוראות התקנון לרבות הוצאות משפטיות ו/או אחרות שיהיו בזיקה להפרת הוראות התקנון.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, משתמש באתר אשר הפר אחת ו/או יותר מסעיפי הקניין הרוחני ו/או שיפגע בפעילות האתר, מתחייב לפצות את בעל האתר בפיצוי מוסכם, ללא הוכחת נזק, בסך 50,000 ₪, וזאת מבלי לגרוע מזכותו של בעל האתר לתבוע פיצוי בגין הנזק שנגרם לו.

עדכונים ושינויים - 

בעל האתר שומר את הזכות לעדכן מעת לעת ולפי הצורך את תקנון האתר. על בעל האתר לא תחול החובה לעדכן את המשתמשים בשינויים בתקנון תנאי השימוש, תוקפו יהיה מרגע שינויו, והוא יהיה זה אשר מחייב את המשתמשים.

סמכות שיפוט  - 

הדין החל על כל סכסוך או מחלוקת בנוגע לתקנון זה יהיה הדין הישראלי וסמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל עניין הנוגע לתקנון תנאי שימוש זה יהיה לבית משפט אשר לו הסמכות העניינית בעיר ערד.

*תקנון זה מהווה יצירה מוגנת וככזה מוגן על ידי חוק זכויות יוצרים. אין להעתיק, לפרסם ו/או לעשות כל שימוש ללא אישור מבעל הזכויות